2016. november 19., szombat

A beismerés - Nem csak a rendeletet, de képviselői esküjét is megszegte

Magyarné Kocsis Andrea a Tatabányai Tv-ben beismeri, a rendelet- és esküszegést.

Ahogy fogalmazott: "...vállalom a felelősséget, hiszen nem cselekedtük helyesen."
Kíváncsian várom, hogy a képviselői felelősségvállalás miben merül ki ...

A képviselői eskü szövege:
"Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; (a tisztség megnevezése) tisztségemből eredő feladataimat a (megye vagy település vagy kerület) fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!"
Az igazi baj az, hogy ezt nem véletlenül hanem tudatosan tette, nem egyszer, hanem folyamatosan, nem csak önmaga, hanem még az alkalmazottjait is rendeletsértésre ösztönözte.

Vajon, hogy érezték magukat azok a reggel nyitva tartó üzlettulajdonosok akik a képviselő asszony boltjaiba irányították a saját vevőiket?

Tatabánya nem legyen következmények nélküli város!