2017. június 4., vasárnap

Boldogulj a hivatalban 2.

Félsiker, így tudom összefoglalni a Boldogulj...-nak írt bejegyzésemet. A személyemet érintő megjegyzésekre nem akarok reagálni. Viszont végre foglalkoztak a valódi problémával is! Az Önkormányzati dolgozók bére tarthatatlanul alacsony. Igaz, hogy erre csak egy igen rövid bekezdésben futotta!

Kedves Szerkesztőség!

A 2017 évi országos költségvetés elfogadásáig nem volt lehetőség helyben megemelni a dolgozók illetmény alapját. Magyarország kormánya a mai napig nem képes foglalkozni a témával, miközben a kormányhivatalok béreit jelenősen emelték. A 2017-es költségvetés rendelkezései között kapott lehetőséget először az önkormányzatunk, hogy helyben magasabb illetményalapot állapítsanak meg. Amikor erre lehetőség nyílt akkor a Jobbik képviselői országosan mindenhol javasolták ennek emelését.

Tatabánya költségvetése bőven megengedné, az általam javasolt illetményalapnál magasabb elfogadását is. Azonban erre a helyi Fideszben nincs akarat. Mint ahogy már többször hallottuk a Fidesz hisz az alacsony bérek "versenyelőnyében". A polgármesterünk elvárja a magas színvonalú munkát, de e mellé a pénzbeli megbecsülést nem hajlandó megadni. Tatabánya idei költségvetési bevételeinek 0,01%-ára lett volna szükség a javasolt emeléshez. Na ez az, ami megalázó, igazságtalan és embertelen. Milliárdokat költünk látvány beruházásokra, sört főzetünk és még sorolhatnám. Azoktól, akik a lényegi munkát végzik, nem egyszer kifizetetlen túlórákkal, ki nem vett szabadságokat görgetve maguk előtt, pedig sajnálja helyi Fidesz a valós béremelést.

Na ezért nincs elég munkaerő a hivatalban. Javaslom, ha önök is fontosnak találják a fentieket, akkor erről írjanak. Ne a rossz nyelvek által csiripelt hangulatról. Mert a rossz nyelv nem forrás, a hangulat meg írja le a valós tényleges problémát.

Végül, tudom a mai világban nehéz jó példát találni, de szeretném felhívni a figyelmüket az újságírói etika alapvető szabályaira. Ha valóban pártatlan és független médium szeretnének lenni.

A cikkben szereplő nyilvánvaló csúsztatásokkal, torzításokkal nem akarok foglalkozni még akkor sem ha rólam szólnak. Ha ez az ára annak, hogy a valós problémákról írjanak akkor már megérte!

   

Boldogulj a hivatalban

Reakció egy kényszeredett még cikknek sem nevezhető valamire... itt olvasható

Soha nem szerettem ha egy helyi vagy országos médium csak egy irányból értelmezi a történéseket, ha nyilvánvaló pártkötődése nem hagy teret semmilyen, akár az állításait alátámasztó kijelentéseknek sem, csak azért mert nem a megfelelő pártlogó függ a megszólaló mellén. Az ilyen párt szócsöveket érdemes a helyén kezelni és nem készpénznek tekinteni az állításait. Jellegükből adódóan nem is tulajdonítok nagy jelentőséget a kicsavart értelmezéseiknek.

De, ha a helyben, a helyi közélettel foglalkozó médium (bár országos háttérrel) a minimális tárgyilagosságra sem képes, akkor már kezd rossz érzésem lenni. Ha ez Tatabányán történik akkor ez csak fokozódik és, ha pont engem hallgatnak el akkor engedtessék meg, hogy megszólaljak.

Biztosan nehéz úgy híradást készíteni, vagy véleményt formálni egy témáról, hogy pont azt nem akarjuk megemlíteni aki már hónapok óta érdemben foglakozik a témával.

Tisztelt Boldogulj Tatabányán szerkesztők (szerkesztő)!

Az önkormányzati dolgozók, tarthatatlan helyzetére az elmúlt fél évben havonta többször felhívtam a figyelmet! Ha tényleg figyelemmel kísérik a tatabányai közéletet, akkor Önöknek(Önnek) is észlelniük(-nie) kellett volna, hogy rendszeresen említettem a hivatali munkavállalók méltatlan alulfizetettségét. Azonban, ha csak ennyi tettem volna akkor a cikkük csupán csak rossz szájízt okozott volna, hiszen eddig sem a helyi Jobbik tevékenységét akarták népszerűsíteni.

Az Önkormányzatunk lassan évek óta munkaerő hiánnyal küszködik és ennek egyértelmű oka hogy a bértáblát 2009-óta befagyasztották. Ennek helyi módosítására csak idén nyílt lehetőség. Megalázóan alacsony bérekért kell dolgozniuk a Tatabányaiaknak és NEM CSAK A HIVATALBAN! A kormányhivatal viszonylag jól (vagy inkább csak jobban) fizetett állásai, és az emelkedő munkaerő piaci bérek komoly alternatívát jelentenek az önkormányzati dolgozóknak. A hivatal munkaerő gondjainak elsősorban ez az oka.

A Jobbik azonban nem csak beszél erről, hanem tenni is szeretnénk ennek csak egyik példája az az indítványom amit a helyi Fidesz nem szavazott meg: olvass, vagy akár az utolsó közgyűlés után készült riport a helyi Tv-ben: nézz.

Itt válik érdekessé az elég szűkszavúra sikeredett "valami", amit megjelentettek a blogjukban.
Ha már a tatbányai boldogulást választották szlogennek és idézem "‘Hisznek benne, hogy mindenki szeretne a megoldás része lenni.", akkor annyi tárgyilagosságot elvárnék, hogy legalább azt említsék meg: Van tatabányán egy képviselő és egy párt amelyik hónapok óta folyamatosan kiáll a hivatali dolgozók béremelése mellett. Ha figyelmesek akkor láthatják, azt nem is kérem, hogy írják le : Jobbik, vagy talán a nevemet. Ez biztosan túl sok lenne ... A rossz nyelvek pedig nem forrás ...

Mint ahogy már jeleztem, továbbra is állok rendelkezésükre, de csak személyesen.

2017. június 1., csütörtök

A Polgármestert nem zavarják a városi rendeletek.

Egyre többször bizonyosodik be, hogy a városi rendeleteket a Fidesz nem tartja magára nézve kötelezőnek. Egy éve lakossági megkeresés alapján kezdem el foglalkozni, a zöldhulladék szállítás kérdésével. A helyi rendeletünk egyértelműen szabályozza a zöldhulladék szállítást. Lassan egy éve folyamatosan kérem, hogy végre teljesítsék a szolgáltatást, ahogy az elő van írva. Az évi tíz alkalomból eddig egyet sikerült (úgy-ahogy) teljesíteni és már június van. Tavaly sem sikerült több.

Az igazi meglepetést viszont a kérdésemre adott polgármesteri válasz okozta. A Schmidt Csaba szerint a szolgáltató azzal is teljesíti a kötelességét ha "megengedi", hogy a lakosok saját költségükön, saját eszközeikkel, saját felelősségükre beszállítsák a zöldhulladékot. Ez igen! Ha ez így megy tovább, lassan a kukákat is nekünk kell beszállítanunk? Akkor mit szolgáltat a szolgáltató?

Az már ne is zavarjon senkit, hogy a rendeletüknek ez nem felel meg:
11. § (1)1 A szolgáltató évente legalább tíz alkalommal megszervezi és lebonyolítja a lakossági zöldhulladék elszállítását az 1. § (2) bekezdése szerinti területen.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott zöldhulladék gyűjtésére a szolgáltató térítésmentesen az érintett ingatlanhasználó részére zsákot biztosít, alkalmanként három darabot, a további igényelt zsákokért díjat kell fizetni.
(3) A zsákok a szolgáltató által előzetesen megjelölt helyeken vehetők át; az ingatlanhasználók tájékoztatásáról a szolgáltató köteles gondoskodni.
(4) A zsákok kihelyezését az ingatlanhasználó a szolgáltató által előzetesen megjelölt és a Tatabánya Megyei Jogú Város és a szolgáltató honlapján közzétett időpontban, valamint területre helyezheti ki elszállítás céljából.
(5) Az ingatlanhasználó a zöldhulladék gyűjtés keretében jogosult a fák, cserjék ágait az ingatlan elé kihelyezni oly módon, hogy azzal a forgalmat ne akadályozza.

Alább pedig a Polgármesterünk írásos válasza:
(Az üzenet egyértelmű: mindenki oldja meg magának ahogy akarja. Köszönjük!)


2017. május 30., kedd

Nyílt levél a Schmidt Csaba polgármesterhez és a Tatabányai Erőmű vezetőségéhez!

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Dr. Sámuel Emese!


A Tatabányai Erőműben történt elbocsátások ügyében fordulok önökhöz. Az erőmű Tatabánya város többségi tulajdonában van, nem mellékesen a város több mint 20000 távfűtéses lakása és további középületek, iskolák, hivatalok biztonságos közüzemi ellátása a feladata. Vitathatatlanul az egyik legfontosabb közvagyona a városnak és mint ilyen kiemelt figyelmet és körültekintő eljárást igényel a városi vezetők és a képviselő testület részéről. Ezek alapján, azonnali tájékoztatást és vizsgálatot kérek az erőműben kialakult konfliktus helyzet miatt.

A szakszervezetek a városi képviselőket is megkeresték segítségüket kérve a konfliktus helyzet feloldása érdekében. A képviselők azonban, jelen pillanatig nem kaptak hivatalos tájékoztatást a kialakult helyzet pontos értékeléséhez. Szeretném a figyelmüket felhívni arra, hogy a tulajdonosi jogokat a Város Képviselő Testülete gyakorolja, s így elfogadhatatlan az az állapot, hogy nincs megfelelő alapos információnk a konfliktushelyzetről. Az Erőmű közleménye és a szakszervezet állításai köszönő viszonyban sincsenek egymáshoz, így alapos mérlegelés esetén sem eldönthető a valós helyzet súlyossága.

Kérem ezért azonnal tájékoztassanak az erőműben zajló bértárgyalások állásáról!
Kérem azonnal tájékoztassanak az erőmű 2017 évi bérfejlesztésének mértékéről!
Kérem azonnal tájékoztassanak igaz-e, hogy aláírásgyűjtés van folyamatban a erőműben a tárgyalások megszakadása miatt?
Kérem azonnal tájékoztassanak igaz-e, hogy országos akciókat helyezett kilátásba a Szakszervezet ha az általuk jogsértőnek ítélt helyzet nem oldódik meg?
Kérem azonnal tájékoztassanak, kilátásba helyeztek-e komolyabb nyomásgyakorlást a szakszervezetek, különös tekintettel a munkabeszüntetésekre?  
Kérem azonnal tájékoztassanak igaz-e, hogy a szakszervezeti vezetőt a bértárgyalások alatt távolították-e el?
Kérem azonnal tájékoztassanak igaz-e, hogy a szakszervezeti vezető védett korban van és 45 év munkaviszony eltöltése, több kitüntetés birtokosaként került elbocsátásra?
Kérem azonnal tájékoztassanak a szakszervezeti vezető azonnali eltávolításának, pontos a munkaügyi és jogi indokairól, hiszen homályos utalások nem elegek ebben a helyzetben.
Kérem Polgármester Úr azonnal tájékoztasson, az álláspontjáról a kialakult helyzet kapcsán, valamint részletesen számoljon be milyen kérésekkel és utasításokkal élt az ügyvezető felé!  

A komolyabb konfliktus elkerülése érdekében indítványozom, hogy Tatabánya Város Közgyűlése a lehető leghamarabb tartson rendkívüli közgyűlést a helyzet tisztázása és az esetleg szükséges tulajdonosi döntések meghozatala érdekében.

Kérem, hogy minden döntésük az konfliktus békés és gyors megoldására irányuljon, hiszen nem szórakozhatunk több tízezer tatabányai ember biztonságos ellátásával!

Várom részletes válaszukat. A kért információk között lehetnek olyanok amelyek nyilvánosságra hozatala jogsértő, kérem ezért jelöljék ezeket a pontos indoklással együtt, de már most jelzem, hogy bizonyos adatok zártan kezelése nem lehet indoka annak, hogy tulajdonosi jogok gyakorlóit ne tájékoztassák. Az adatok megfelelő kezelése a képviselők kötelessége!   

Boda Bánk László
Önkormányzati Képviselő

2017. május 24., szerda

A Fidelitas Tatabányán így dolgozik a fiatalokért?


Tatabányai lakosok hívták fel a figyelmemet a Tatabányai Móra Ferenc Általános  Iskola udvarán található politikai reklámra:

 A Fidelitas már az általános iskolásokat sem kíméli. 

Tisztelt Fidesz Fidelitas, valóban sok minden belefér a vélemény nyilvánítás szabadságába, de ez már gyomorforgató. Sőt törvénytelen is, segítségként idézem a vonatkozó jogszabályt:
Köznevelési törvény:
24. §(3) A nevelési-oktatási intézmény helyiségeiben, területén párt, politikai célú mozgalom vagy párthoz kötődő szervezet nem működhet, továbbá az alatt az idő alatt, amíg az óvoda, iskola, kollégium ellátja a gyermekek, tanulók felügyeletét, párt vagy párthoz kötődő szervezettel kapcsolatba hozható politikai célú tevékenység nem folytatható.
Ha valóban a fiatalokért szeretnének tenni akkor inkább óvják meg a fiatalokat a politikai hatásoktól, had maradhassanak gyerekek gyűlölködés nélkül. Ha hiszik, ha nem a lurkók még nem szavaznak.
Ha nem tudják mit kellene tenni akkor engedjék meg, hogy egy-két tanácsot adjak:
  1. Szüntessék meg a jogsértő helyzetet. Ezt inkább követelem!
  2. Az így megspórolt kampányköltséget pedig költsék el fiatalok érdekében.
  3. Ha figyelmesen, megnézik a képet feltűnhet az iskola kerítése (romokban és balesetveszélyes)
  4. Inkább annak a felújítására költsék az anyapárt támogatását. Ha ezt megtennék azt gondolom a Tatabányaiak elfogadják ezt bocsánatkérésnek.
  5. Ha mégsem zavarja Önöket a kerítés, vagy a NER-ben az ilyen kerítés szolgálja a gyerekek fejlődését, akkor is KÉRJENEK BOCSÁNATOT!
Azt hiszem ennél azért még önök is többre lennének képesek, vagy mégsem?:2017. május 23., kedd

Hogy kerül Mészáros Lőrinc újra Tatabányára?A folyamat ahogy a tatabányai Fidesz megszabadít bennünket a közvagyontól:
1. Átsorolják a területet üzleti vagyonba. (mondván: befektetőket keresnek)
2. Létrehoznak egy céget és apportálják a területet. (mondván: befektetőket keresnek)
3. Az új céget apportálják a T-szolba. (eltüntetve az a képviselők és a város elöl)
4. A T-szol vezetése megtalálja a befektetőt, és eladja a cég egy részét. (a terület sorsáról már Mészáros Lőrinc dönt)
5. Véletlenül mégis kiderül ...2016. november 19., szombat

A beismerés - Nem csak a rendeletet, de képviselői esküjét is megszegte

Magyarné Kocsis Andrea a Tatabányai Tv-ben beismeri, a rendelet- és esküszegést.

Ahogy fogalmazott: "...vállalom a felelősséget, hiszen nem cselekedtük helyesen."
Kíváncsian várom, hogy a képviselői felelősségvállalás miben merül ki ...

A képviselői eskü szövege:
"Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; (a tisztség megnevezése) tisztségemből eredő feladataimat a (megye vagy település vagy kerület) fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!"
Az igazi baj az, hogy ezt nem véletlenül hanem tudatosan tette, nem egyszer, hanem folyamatosan, nem csak önmaga, hanem még az alkalmazottjait is rendeletsértésre ösztönözte.

Vajon, hogy érezték magukat azok a reggel nyitva tartó üzlettulajdonosok akik a képviselő asszony boltjaiba irányították a saját vevőiket?

Tatabánya nem legyen következmények nélküli város!