2017. május 30., kedd

Nyílt levél a Schmidt Csaba polgármesterhez és a Tatabányai Erőmű vezetőségéhez!

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Dr. Sámuel Emese!


A Tatabányai Erőműben történt elbocsátások ügyében fordulok önökhöz. Az erőmű Tatabánya város többségi tulajdonában van, nem mellékesen a város több mint 20000 távfűtéses lakása és további középületek, iskolák, hivatalok biztonságos közüzemi ellátása a feladata. Vitathatatlanul az egyik legfontosabb közvagyona a városnak és mint ilyen kiemelt figyelmet és körültekintő eljárást igényel a városi vezetők és a képviselő testület részéről. Ezek alapján, azonnali tájékoztatást és vizsgálatot kérek az erőműben kialakult konfliktus helyzet miatt.

A szakszervezetek a városi képviselőket is megkeresték segítségüket kérve a konfliktus helyzet feloldása érdekében. A képviselők azonban, jelen pillanatig nem kaptak hivatalos tájékoztatást a kialakult helyzet pontos értékeléséhez. Szeretném a figyelmüket felhívni arra, hogy a tulajdonosi jogokat a Város Képviselő Testülete gyakorolja, s így elfogadhatatlan az az állapot, hogy nincs megfelelő alapos információnk a konfliktushelyzetről. Az Erőmű közleménye és a szakszervezet állításai köszönő viszonyban sincsenek egymáshoz, így alapos mérlegelés esetén sem eldönthető a valós helyzet súlyossága.

Kérem ezért azonnal tájékoztassanak az erőműben zajló bértárgyalások állásáról!
Kérem azonnal tájékoztassanak az erőmű 2017 évi bérfejlesztésének mértékéről!
Kérem azonnal tájékoztassanak igaz-e, hogy aláírásgyűjtés van folyamatban a erőműben a tárgyalások megszakadása miatt?
Kérem azonnal tájékoztassanak igaz-e, hogy országos akciókat helyezett kilátásba a Szakszervezet ha az általuk jogsértőnek ítélt helyzet nem oldódik meg?
Kérem azonnal tájékoztassanak, kilátásba helyeztek-e komolyabb nyomásgyakorlást a szakszervezetek, különös tekintettel a munkabeszüntetésekre?  
Kérem azonnal tájékoztassanak igaz-e, hogy a szakszervezeti vezetőt a bértárgyalások alatt távolították-e el?
Kérem azonnal tájékoztassanak igaz-e, hogy a szakszervezeti vezető védett korban van és 45 év munkaviszony eltöltése, több kitüntetés birtokosaként került elbocsátásra?
Kérem azonnal tájékoztassanak a szakszervezeti vezető azonnali eltávolításának, pontos a munkaügyi és jogi indokairól, hiszen homályos utalások nem elegek ebben a helyzetben.
Kérem Polgármester Úr azonnal tájékoztasson, az álláspontjáról a kialakult helyzet kapcsán, valamint részletesen számoljon be milyen kérésekkel és utasításokkal élt az ügyvezető felé!  

A komolyabb konfliktus elkerülése érdekében indítványozom, hogy Tatabánya Város Közgyűlése a lehető leghamarabb tartson rendkívüli közgyűlést a helyzet tisztázása és az esetleg szükséges tulajdonosi döntések meghozatala érdekében.

Kérem, hogy minden döntésük az konfliktus békés és gyors megoldására irányuljon, hiszen nem szórakozhatunk több tízezer tatabányai ember biztonságos ellátásával!

Várom részletes válaszukat. A kért információk között lehetnek olyanok amelyek nyilvánosságra hozatala jogsértő, kérem ezért jelöljék ezeket a pontos indoklással együtt, de már most jelzem, hogy bizonyos adatok zártan kezelése nem lehet indoka annak, hogy tulajdonosi jogok gyakorlóit ne tájékoztassák. Az adatok megfelelő kezelése a képviselők kötelessége!   

Boda Bánk László
Önkormányzati Képviselő